Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Αχ φουκαρα καταναλωτη.


Πρόστιμα συνολικού ύψους 21.500 ευρώ επέβαλαν οι ελεγκτές του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από έρευνα στον κλάδο του μελιού.
Συγκεκριμένα, δυο εταιρείες με έδρα τη Θεσσαλονίκη υπέπεσαν σε παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, ορισμένες εκ των οποίων συνιστούν παραπλάνηση του καταναλωτή.
Οι εταιρείες πωλούσαν μέλι ως ελληνικό, χωρίς όμως να διαθέτουν στοιχεία της χώρας προέλευσης του μελιού επί των τιμολογίων, των συσκευασιών, αλλά και των πινακίδων, δηλαδή χωρίς στοιχεία, που να αποδεικνύουν την ελληνικότητα του προϊόντος.
Στη μια ασκήθηκε και ποινική δίωξη.

Nεα ενημερωση.
......................................

Ειδικότερα, δυο εταιρείες με έδρα τη Θεσσαλονίκη, υπέπεσαν σε παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, ορισμένες που συνιστούν παραπλάνηση του καταναλωτή. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο επιχειρήσεις είναι η REGINA - Κουρνατίδης Χρ. Νικόλαος στην οποία σημειώνεται ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη και η καπετάνιος ΑΕΒΕ και η συγγενής της εταιρεία Μ. Σιμιτζή - Βογιατζής ΟΕ.Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Βοηθηστε να σωσουμε τις μελισσες.

Incredible - nearly 800,000 signatures in just 7 days! Let's get to a million and deliver a powerful message to the EU and US. Here's the email below -- forward it on to build our numbers!

Dear friends,Bees are dying off worldwide and our entire food chain is in peril. Scientists blame toxic pesticides and four European governments have already banned them. If we get the US and the EU to join the ban, other governments across the world could follow, and save bees from extinctionSign the petition and forward this urgent appeal:

Sign the petition
Silently, billions of bees are dying off and our entire food chain is in danger. Bees don't just make honey, they are a giant, humble workforce, pollinating 90% of the plants we grow.

Multiple scientific studies blame one group of toxic pesticides for their rapid demise, and bee populations are recovering in countries where these products have been banned. But powerful chemical companies are lobbying hard to keep selling these poisons. Our best chance to save bees now is to push the US and EU to join the ban -- their action is critical and will have a ripple effect on the rest of the world.

We have no time to lose -- the debate is raging about what to do. This is not just about saving bees, this is about survival. Let’s build a giant global buzz calling for the EU and US to outlaw these killer chemicals and save our bees and our food. Sign the emergency petition now, and send it on to everyone and we’ll deliver it to key decision makers:

https://secure.avaaz.org/en/save_the_bees/?vl

Bees are vital to life on earth -- every year pollinating plants and crops with an estimated $40bn value, over one third of the food supply in many countries. Without immediate action to save bees many of our favourite fruits, vegetables, and nuts could vanish from our shelves.

Recent years have seen a steep and disturbing global decline in bee populations -- some bee species are already extinct and last week we learned that some US species are at just 4% of their previous numbers. Scientists have been scrambling for answers. Some studies claim the decline may be due to a combination of factors including disease, habitat loss and toxic chemicals. But increasingly, independent research has produced strong evidence blaming neonicotinoid pesticides. France, Italy, Slovenia and even Germany, where the main manufacturer Bayer is based, have banned one of these bee killers. But, Bayer continues to export its poison across the world

This issue is now coming to the boil as major new studies have confirmed the scale of this problem. If we can get European and US decision-makers to take action, others will follow. It won’t be easy. A leaked document shows that the US Environmental Protection Agency knew about the pesticide’s dangers, but ignored them. The document says Bayer’s "highly toxic" product is a "major risk concern to non target insects [honey bees]".

We need to make our voices heard to counter Bayer’s very strong influence on policy makers and scientists in both the US and the EU where they fund the studies and sit on policy bodies. The real experts -- the beekeepers and farmers -- want these deadly pesticides prohibited until and unless we have solid, independent studies that show they are safe. Let's support them now. Sign the petition below, then forward this email: 

https://secure.avaaz.org/en/save_the_bees/?vl

We can no longer leave our delicate food chain in the hands of research run by the chemical companies and the regulators that are in their pockets. Banning this pesticide will move us closer to a world safe for ourselves and the other species we care about and depend on.

With hope,

Alex, Alice, Iain, David and all at Avaaz

MORE INFORMATION

Bee decline could be down to chemical cocktail interfering with brains
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/jun/22/chemicals-bees-decline-major-study?INTCMP=SRCH

Bee briefing
http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx?fileticket=RXLEm9WXrHk%3D&tabid=439

$15 Billion Bee Murder Mystery Deepens
http://www.businessinsider.com/colony-collapse-disorder-still-unsolved-lead-researcher-had-connections-to-bayer-2010-10

“Nicotine Bees" Population Restored With Neonicotinoids Ban
http://www.treehugger.com/files/2010/05/nicotine-bees-population-restored-with-neonicotinoids-ban.php

EPA memo reveals concern that pesticide causes bee deaths
http://www.sfgate.com/cgi-bin/blogs/green/detail?entry_id=79910

Beekeepers want government to pull pesticide
http://www.palmbeachpost.com/money/beekeepers-want-government-to-pull-pesticide-1107701.html

Bees in freefall as study shows sharp US decline
http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jan/03/bumblebees-study-us-decline?INTCMP=SRCH

Pesticide industry involvement in EU risk assessment puts survival of bees at stake
http://www.corporateeurope.org/agribusiness/news/2010/11/16/pesticide-industry-future-bees

--------------


Support the Avaaz community! We're entirely funded by donations and receive no money from governments or corporations. Our dedicated team ensures even the smallest contributions go a long way -- donate here.Avaaz.org is a 6.5-million-person global campaign network
 that works to ensure that the views and values of the world's people shape global decision-making. ("Avaaz" means "voice" or "song" in many languages.) Avaaz members live in every nation of the world; our team is spread across 13 countries on 4 continents and operates in 14 languages. Learn about some of Avaaz's biggest campaigns here, or follow us on Facebook or Twitter.

This message was sent to forismouratidis@gmail.com. To change your email address, language, or other information, contact us via this form -- or simply click here to unsubscribe.

To contact Avaaz, please do not reply to this email. Instead, write to us at www.avaaz.org/en/contact or call us at +1-888-922-8229 

(US)          

.Απίστευτο - περίπου 800.000 υπογραφές σε μόλις 7 ημέρες! Ας φτάσουμε σε ένα εκατομμύριο και να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα προς την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Εδώ είναι το παρακάτω email - διαβιβάζει στο να χτίζει τους αριθμούς μας! Αγαπητοί φίλοι,Οι μέλισσες πεθαίνουν από όλο τον κόσμο και ολόκληρη την τροφική αλυσίδα μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι επιστήμονες κατηγορούν τοξικά φυτοφάρμακα και οι τέσσερις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν απαγορεύσει ήδη. Αν παίρνουμε τις ΗΠΑ και την ΕΕ να προσχωρήσει στην απαγόρευση, άλλες κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο θα μπορούσαν να ακολουθήσουν, και να σώσει τις μέλισσες από την εξαφάνιση. Υπογράψτε την αίτηση και διαβιβάζει αυτή την επείγουσα έκκληση: Σιωπηλά, δισεκατομμύρια μέλισσες πεθαίνουν μακριά και ολόκληρη την τροφική αλυσίδα μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι μέλισσες δεν κάνουν απλώς το μέλι, είναι ένας γίγαντας, ταπεινό εργατικό δυναμικό, επικονίαση το 90% των φυτών που μεγαλώνουν. Πολλαπλές επιστημονικές μελέτες κατηγορήσει μια ομάδα τοξικών φυτοφαρμάκων για την ταχεία μεταβίβασή τους, καθώς και πληθυσμούς μελισσών ανακάμπτουν σε χώρες όπου τα προϊόντα αυτά έχουν απαγορευτεί. Όμως, ισχυρές χημικές εταιρείες πιέζουν σκληρά για να κρατήσει πωλούν αυτά τα δηλητήρια. καλύτερη ευκαιρία μας για να σώσει τις μέλισσες είναι τώρα να πιέσει τις ΗΠΑ και την ΕΕ να συμμετάσχουν στην απαγόρευση - η δράση τους είναι κρίσιμη και θα έχει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις για τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο - το συζητούν για το τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό δεν είναι μόνο για τη διάσωση των μελισσών, αυτό είναι θέμα επιβίωσης. Ας φτιάξουν ένα γιγαντιαίο παγκόσμιο buzz ζητώντας την ΕΕ και τις ΗΠΑ να θέσουν εκτός νόμου αυτές τις χημικές ουσίες δολοφόνου και να σώσει τις μέλισσες μας και την τροφή μας. Υπογράψτε τώρα έκτακτης ανάγκης, και να το στείλει για να τον καθένα και θα το παραδώσει σε βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων: https: / / secure.avaaz.org / en / save_the_bees / vl; Οι μέλισσες είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή στη Γη - κάθε χρόνο επικονίαση των φυτών και των καλλιεργειών με κατ 'εκτίμηση $ 40 δισεκατομμύρια αξία, πάνω από το ένα τρίτο του εφοδιασμού τροφίμων σε πολλές χώρες. Αν δεν αναληφθεί άμεση δράση για να σώσει τις μέλισσες πολλές από φρούτα λαχανικά αγαπημένα μας, και καρύδια θα μπορούσε να εξαφανιστεί από τα ράφια μας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια απότομη και ανησυχητική παγκόσμια μείωση πληθυσμούς μελισσών - μερικοί μελισσών είδη έχουν ήδη εξαφανιστεί και την περασμένη εβδομάδα μάθαμε ότι μερικά είδη των ΗΠΑ είναι μόλις 4% των προηγουμένων τους αριθμούς τους. Οι επιστήμονες έχουν κρυπτογράφησης για απαντήσεις. Ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν η πτώση μπορεί να οφείλονται σε ένα συνδυασμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της νόσου, την απώλεια ενδιαιτημάτων και τοξικές χημικές ουσίες. Αλλά όλο και περισσότερο, ανεξάρτητη έρευνα παρήγαγε ισχυρές ενδείξεις κατηγορούν neonicotinoid φυτοφάρμακα.Γαλλία, την Ιταλία, τη Σλοβενία και ακόμη και τη Γερμανία, όπου ο κύριος κατασκευαστής της Bayer βασίζεται, έχουν απαγορεύσει ένα από αυτά μέλισσα δολοφόνους. Όμως, η Bayer συνεχίζει να εξάγει το δηλητήριο της σε όλο τον κόσμο Το θέμα έρχεται τώρα σε βρασμό ως μείζονες νέες μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την κλίμακα του προβλήματος αυτού. Αν μπορούμε να πάρουμε Ευρώπης και των ΗΠΑ ιθύνοντες να αναλάβουν δράση, οι άλλοι θα ακολουθήσουν. Δεν θα είναι εύκολο. Ένα έγγραφο που διέρρευσε δείχνει ότι η αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος γνώριζαν για τους κινδύνους του φυτοφαρμάκου, αλλά αγνόησε τα διαβήματα αυτά. Το έγγραφο αναφέρει ότι της Bayer "πολύ τοξικές" προϊόν είναι ένα «κύριο μέλημα κίνδυνο για μη εντόμων-στόχων [το μέλι των μελισσών]". Πρέπει να κάνουν τη φωνή μας να ακουστεί για την αντιμετώπιση πολύ ισχυρή επιρροή της Bayer για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και των επιστημόνων τόσο των ΗΠΑ και της ΕΕ στις οποίες έχουν χρηματοδοτήσει τις μελέτες και να κάθεται σε φορείς πολιτικής. Η πραγματική εμπειρογνώμονες - οι μελισσοκόμοι και οι αγρότες - θέλουν αυτά τα θανατηφόρα φυτοφαρμάκων των οποίων απαγορεύεται μέχρις ότου και εάν δεν έχουμε σταθερή, ανεξάρτητες μελέτες που δείχνουν ότι είναι ασφαλή. Ας τους υποστηρίξει τώρα. Υπογράψτε παρακάτω, στη συνέχεια, προς τα εμπρός αυτό το email: https: / / secure.avaaz.org / en / save_the_bees / vl; Δεν μπορούμε πλέον να εγκαταλείψει λεπτό τροφικής αλυσίδας μας στα χέρια της έρευνας τρέχει από τις εταιρείες χημικών προϊόντων και τις ρυθμιστικές αρχές που έχουν στις τσέπες τους. Η απαγόρευση αυτή φυτοφάρμακο θα μας προσεγγίσουν έναν κόσμο ασφαλή για τους εαυτούς μας και τα άλλα είδη νοιαζόμαστε για και εξαρτώνται. Με την ελπίδα, Άλεξ, Alice, Iain, Δαβίδ και όλα σε Avaaz Περισσότερες πληροφορίες Bee πτώση θα μπορούσε να προβλέπεται σε χημικά κοκτέιλ παρεμβαίνει με το μυαλόhttp://www.guardian.co.uk/environment/2010/jun/22/chemicals-bees-decline-major-study?INTCMP=SRCH Bee ενημέρωση3D% http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx?fileticket=RXLEm9WXrHk & tabid = 439 15 δισεκατομμύρια δολάρια μυστήριο φόνο Bee εμβαθύνει http://www.businessinsider.com/colony-collapse-disorder-still-unsolved-lead-researcher-had-connections-to-bayer-2010-10 «Η νικοτίνη μέλισσες" Πληθυσμός αναπαλαιώθηκε με Neonicotinoids Ban http://www.treehugger.com/files/2010/05/nicotine-bees-population-restored-with-neonicotinoids-ban.php EPA υπόμνημα αποκαλύπτει την ανησυχία ότι το φυτοφάρμακο προκαλεί θανάτους μελισσών http://www.sfgate.com/cgi-bin/blogs/green/detail?entry_id=79910 Οι μελισσοκόμοι θέλουν κυβέρνηση να τραβήξει φυτοφαρμάκων http://www.palmbeachpost.com/money/beekeepers-want-government-to-pull-pesticide-1107701.html Μέλισσες σε ελεύθερη πτώση, όπως δείχνει η μελέτη απότομη πτώση στις ΗΠΑ http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jan/03/bumblebees-study-us-decline?INTCMP=SRCH Φυτοφαρμάκων συμμετοχή της βιομηχανίας στην αξιολόγηση κινδύνου της ΕΕ θέτει την επιβίωση των μελισσών σε κίνδυνο http://www.corporateeurope.org/agribusiness/news/2010/11/16/pesticide-industry-future--------------- Η υποστήριξη της κοινότητας Avaaz! Είμαστε χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από δωρεές και δεν λαμβάνουν χρήματα από κυβερνήσεις ή εταιρείες. αφοσιωμένη ομάδα μας διασφαλίζει ακόμη και η μικρότερη συμβολή πάει πολύ μακριά - δωρίσουν εδώ. Avaaz.org είναι 6,5 εκατ. ευρώ-πρόσωπο παγκόσμιο δίκτυο καμπάνιας, η οποία λειτουργεί για να εξασφαλίσει ότι οι απόψεις και οι αξίες των ανθρώπων του κόσμου στη διαμόρφωση παγκόσμιων λήψης αποφάσεων. ("Avaaz" σημαίνει "φωνή" ή "τραγούδι" σε πολλές γλώσσες.) Avaaz τα μέλη ζουν σε κάθε έθνος του κόσμου? Η ομάδα μας έχει διασπαστεί σε 13 χώρες σε 4 ηπείρους και λειτουργεί σε 14 γλώσσες. Μάθετε για ορισμένες από τις μεγαλύτερες εκστρατείες Avaaz εδώ, ή να μας ακολουθήσουν στο Facebook ή Twitter.      Το μήνυμα εστάλη σε forismouratidis@gmail.com. 
                                                                      Για να αλλάξετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η γλώσσα, ή άλλες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω αυτής της φόρμας - ή απλά κάντε κλικ εδώ για να διαγραφείτεΓια να επικοινωνήσετε με Avaaz, παρακαλούμε μην απαντήσετε σε αυτό το email.Αντ 'αυτού, γράψτε μας στο www.avaaz.org / en / επικοινωνία .